Reaching the next level in life and business!
.

Coaching

Talent en Leiderschap
Persoonlijke effectiviteit
Stress en Burn-out
Teamcoaching


Coachvoorstel op maat


Het coachtraject

N-Mrii Stress & Performance Solutions biedt diverse vormen van coaching aan zoals stress- en burn-out coaching, persoonlijke effectiviteitscoaching, leiderschapscoaching en teamcoaching.

Voorafgaand aan een coachtraject vindt vrijblijvend een intakegesprek plaats van ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek wordt de huidige en gewenste situatie besproken. Vervolgens wordt een coachvoorstel op maat gemaakt gebaseerd op de huidige situatie, de voorlopige coachdoelen en de te ontwikkelen competenties.

De coachee heeft de keuze uit face-to-face-coaching op locatie van de coach en/of online gesprekken via de computer. Online coaching is zeer effectief en tijdsbesparend voor de coachee. 

Indien coachgesprekken plaatsvinden op locatie worden reiskosten, reistijd en accommodatiekosten doorberekend.

Ook voor teamcoach- en teamontwikkeltrajecten brengt Anne-Marie op basis van een verkennend gesprek een op maat gemaakt voorstel uit.

De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van een coachtraject:

  • Intakegesprek (1-1,5 uur) (vrijblijvend en kosteloos)
  • Opstellen functionele analyse en definitief coachdoel (indien gewenst opstellen van een meetlat vertaald naar te ontwikkelen competenties en concreet gedrag)
  • Afnemen testen en uitwerken testresultaten
  • Voorbereiden en voeren coachgesprekken 
  • Doornemen en bespreken reflectieverslagen

Indien gewenst:

  • Uitzetten 360-graden-feedback en geanonimiseerd verwerken van de resultaten
  • Opstellen evaluatie van het coachtraject ten behoeve van coachee
  • Afrondend drie-gesprek tussen werkgever, coachee en coach
Vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Ervaringen van coachees

'Anne-Marie confronteert op een respectvolle manier. Ze legt meteen de vinger op de zere plek. Tijdens het intakegesprek hield ze me een spiegel voor waardoor mijn besluit voor haar te kiezen meteen vast stond.' (adviseur)  

'De teamcoachingsdag van Anne-Marie was ontzettend leerzaam. Heb in 20 jaar onderwijs al verscheidende cursussen mee mogen maken. Vaak goed bedoeld, vaak na afloop aardig, maar erg veel hebben we er niet van opgestoken. Was te vaak de conclusie. Zo niet deze bijeenkomst.... Anne-Marie heeft een zeer duidelijke, adequate aanpak. Ze heeft direct door wat er speelde in het team, wie ze moet aansporen en wie ze moet dekselen. Ik heb zelden iemand meegemaakt die dit zo snel doorheeft en hier dan ook daadwerkelijk direct mee aan de slag gaat. Zeer natuurlijk wordt dit verweven in het proces dat ze voor ogen heeft. Wat een mensenkennis, wat een kennis van zaken en wat een directe aanpak. Daar houd ik van. Iedereen in het team was het er na afloop over eens dat dit een zeer leerzame dag was geweest. Waar we als team mee verder konden. Mezelf incluis.' (docent)

 
Opbellen
E-mail