Reaching the next level in life and business!
.

Strategie Sessie

N-Mrii Stress & Performance Solutions kan ook als procesbegeleider optreden voor strategische onderwerpen die op de agenda van management en directie staan. Hieronder enkele voorbeelden van onderwerpen. 

Stress Strategie Sessie

Contact

Waarom een Stress Strategie Sessie? 

Werkdruk en werkstress staan veelal niet hoog op de agenda van de directie en het management van organisaties. Toch zijn werkgeluk en werkplezier belangrijk. Bevlogen medewerkers zijn betrokken medewerkers. Ze hebben plezier in hun werk en worden gesteund in hun uitdagingen met als gevolg dat ze beter presteren.

De gevolgen van werkdruk en stress

Medewerkers die 'lijden' onder werkdruk en stress hebben minder werkplezier, behalen lagere resultaten, leveren slechtere kwaliteit, zorgen voor minder tevreden klanten en gaan minder goede relaties aan.

Stress is niet alleen vervelend voor de medewerker en de collega's, ook zorgt het voor extra kosten voor de organisatie vanwege tijdverlies, herstelacties en onvrede. 

Hierbij moeten de gevolgen van presentisme niet onderschat worden. Hierbij is de medewerker wel aan het werk terwijl hij eigenlijk 'ziek' is met productieverlies tot gevolg.

De onderdelen van de Stress Strategie Sessie

 1. Een analyse van resultaten van eerder onderzoek (zoals een medewerkerstevredenheidsonderzoek)
 2. Een strategische sessie met directie en management over werkdruk en werkstress binnen de organisatie van een halve of hele dag.
 3. Een plan van aanpak om werkdruk en werkstress binnen de organisatie aan te pakken en werkgeluk en werkplezier te bevorderen.

Deelnemers
Directie, management, staf en leidinggevenden. OR- of MR-leden en een delegatie van medewerkers kunnen eveneens deelnemen.

Het resultaat

 • Inzicht in werkdruk en werkstress binnen de organisatie
 • Bewustwording van de kosten van werkdruk en de baten van werkgeluk
 • Sneller herkennen van stresssignalen
 • Eigenaarschap van de medewerker bij het hanteren van zijn of haar werkdruk en werkstress
 • Invloed van het management in de oplossing van werkdruk en werkstress
 • Bespreekbaar maken van stressvolle situaties met medewerkers en teams
 • Tijdig ingrijpen op individueel of teamniveau bij werkstress
 • Effectief begeleiden van medewerkers met (tijdelijk) hogere werkdruk of werkstress
 • Voorstellen om werkdruk en werkstress terug te dringen
 • Voorstellen om werkgeluk en werkplezier te bevorderen

Strategie Sessie Waarderend Leiderschap     

Waarom een waarderend leiderschapssessie?

Tijdens een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan blijken dat medewerkers zeer bevlogen zijn bij hun baan maar dat ze zich minder gewaardeerd voelen door het management van de organisatie. Een bevlogen medewerker raakt niet snel burn-out. Op het moment dat de communicatie als niet goed wordt ervaren en medewerkers zich niet gezien en erkend voelen voor hun bijdrage, is dat een signaal dat serieus genomen moet worden.

Een tevreden of een betrokken medewerker

Een tevreden medewerker is niet altijd een betrokken medewerker. Er zit een belangrijk verschil tussen tevreden en betrokken.

Een tevreden collega is blij met zijn salaris, zijn baan en de organisatie waarin hij werkt. Hij zal geen initiatieven ontplooien om zijn huidige situatie te veranderen. Waarom zou hij ook?

Een betrokken collega daarentegen is niet alleen blij met zijn werk. Hij neemt verantwoordelijkheid en draagt graag bij aan het succes van de organisatie. Hij voelt zich betrokken bij de visie, missie én de organisatiewaarden. Betrokken medewerkers vinden het slagen van de organisatie belangrijk en zijn bereid om daarvoor alles te doen. Hun inzet gaat verder dan die van de tevreden collega.

Tijdens de Strategie Sessie over Waarderend Leiderschap ligt de focus op het waarderen van medewerkers en het erkennen van hun bijdrage in de organisatie. De vraag 'Hoe zorg je ervoor dat je betrokken medewerkers hebt en houdt?' wordt onderzocht.

De onderdelen van de sessie       

 1. Intakegesprek met de directeur of voorzitter van het managementteam waarin het huidig leiderschap wordt besproken en de gewenste strategische koers van het managementteam.
 2. Het onderzoeken van de huidige situatie en formuleren van een ambitie en concreet doel voor waarderend leiderschap.
 3. Het uitwerken van een concrete acties voor een bepaalde periode.

Deelnemers
Directie, management, staf en leidinggevenden.

Het resultaat   

 • Betrokken medewerkers
 • Makkelijker aantrekken en binden van medewerkers
 • Authentiek leiderschap
 • Positieve werksfeer
 • Effectieve samenwerking
 • Hogere resultaten
 • Meer werkplezier


Leiderschapsprogramma

De Strategie Sessie kan worden gevolgd door een Incompany Leiderschapsprogramma.

Leiderschapsprogramma
 
Opbellen
E-mail