Reaching the next level in life and business!
.

Talent- en leiderschapscoaching

Coaching gericht op leiderschap

Coaching gericht op talentontwikkeling

Als leider binnen een organisatie heb je te maken met drie vormen van leiderschap:        

 • Persoonlijk leiderschap gaat over het benutten en ontwikkelen van de eigen vaardigheden en competenties die nodig zijn als leider van een groep medewerkers. Maar ook over vaardigheden om de hectiek in de leiderschapsfunctie het hoofd te bieden. Hoe zorg ik als leider voor overzicht en de indeling van mijn taken? Wat delegeer ik en wat doe ik zelf? Welke prioriteiten stel ik? Wanneer bereid ik overleggen voor én werk ik mijn mailbox bij?


 • Coachend leiderschap betreft procesgericht gedrag en is minder goed meetbaar. Vragen waaraan gewerkt kan worden zijn; Hoe werk ik met mijn team samen aan het bereiken van doelen? Hoe zorg ik dat mijn individuele medewerkers voortgang boeken in hun functioneren maar ook mijn team als geheel? Welke groepsnormen spreken we af waarbij én resultaten worden behaald én de samenwerking plezierig is? Hoe ontwikkelen we een positief leerklimaat? Hoe coach ik mijn medewerkers zodat ze betrokken, bevlogen en tevreden zijn én resultaten neerzetten?


 • Sturend leiderschap gaat over taakgericht gedrag. De resultaten die worden bereikt zijn een gevolg van gestelde doelen en concreet meetbaar. Je kunt werken aan de volgende vragen; Welke smart-doelen stel ik als leider? Hoe vertaal ik strategische en tactische plannen naar operationele jaarplannen. Waaruit bestaat mijn managementinformatie? Hoe vaak meet ik en wanneer moet ik bijsturen? Wie betrek ik daarbij? Wie voert welke taken uit? Wat zijn de grote lijnen en hoe blijf ik weg van de details? Hoe houd ik overzicht en bewaak ik deadlines? Hoe zorg ik voor verbinding met de markt? Welke innovaties zijn op korte en langere termijn nodig? Wat zijn kansen en bedreigingen?


Vanuit een ambitie om door te groeien of een wens van de werkgever om promotie te stimuleren, kan een medewerker 'klaar gestoomd' worden voor een andere functie. Bij deze vorm van coaching worden huidig gedrag en competenties afgezet tegen de gewenste competenties van het beoogde functieprofiel. Daarbij wordt gekeken naar de aanwezige competenties van de coachee en hoe deze benut en verder ontwikkeld kunnen worden ter voorbereiding op een volgende loopbaanfase.Onderdelen van talentontwikkeling

 • Ontdekken kwaliteiten, sterktes en talenten
 • Ordenen van het geheel aan kerntalenten in een 'gestalt'
 • Achterhalen en opstellen van het persoonlijk mission-statement
 • Onderzoeken van passende context en functie
 • Verkennen van uit balans brengende 'crazy makers en allergieën'
 • Ontwikkelen van hefboomvaardigheden (bij doorschieten in kwaliteiten)
 • Verkennen van mogelijkheden van job crafting


Wat kan leiderschapsontwikkeling opleveren? 

 • Geloofwaardig functioneren als leider in eigen groep
 • Leiden vanuit kracht in plaats van macht
 • Vertrouwen krijgen van én in medewerkers
 • Bouwen op en versterken van het functioneren van medewerkers
 • Daadkrachtig lijnen uitzetten en communiceren
 • Prettig samenwerken
 • Gewaardeerd worden en draagvlak krijgen binnen het MTVrijblijvend kennismakingsgesprek
Coaching Persoonlijke Effectiviteit
Stress- en Burn-out Coaching

Ervaringen van coachees met talent en leiderschapscoaching

Feed

08-2018

'Het coachtraject heeft me de kracht gegeven mijn eigen weg te bewandelen'

Mijn ervaring met Anne-Marie bestaat uit twee trajecten, enerzijds heeft zij het management team van onze organisatie getraind en daarnaast heb ik ook persoonlijke coaching gehad. Tijdens de persoonlijke...   Meer


03-2019

'Ik ervaar meer rust in de aansturing van mijn team'

'Ik ben mij er meer bewust van geworden wat ik nu eigenlijk wil bereiken voor mijzelf. Wie ben ik nu en wat wil ik eigenlijk zijn, hoe wil ik herinnerd worden. In mijn geval een leider die andere mensen...   Meer


07-2018

'Enorme groei qua zelfvertrouwen, leiderschap en mensenkennis'

Dit jaar ben ik in mijn werk als teamleider in het onderwijs een nieuwe uitdaging aangegaan. Het aansturen van 2 teams binnen het vmbo op onze school leek vooraf een pittige en uitdagende klus. Twee...   Meer
 
Opbellen
E-mail