Reaching the next level in life and business!
.

Persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit

Het is niet alleen belangrijk om over een goede basis aan efficiency en effectiviteitsvaardigheden te beschikken. Het benutten van vriendelijke én duidelijke communicatieve vaardigheden zijn van groot belang voor elke organisatie. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de eigen belangen. Het is goed om ook oog te hebben voor de gezamenlijke belangen en die van de ander. Kortom, met behoud van relatie samen streven naar een optimale balans tussen 'ik' en 'de ander', waarbij inhoud en proces kunnen worden gescheiden.


Interpersoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit

Interpersoonlijke effectiviteit gaat over hoe effectief je met je collega's samenwerkt en hoe je prettig en doeltreffend je contacten met anderen, zoals klanten of andere relaties, zijn. Het gaat dus over interactie en interactiepatronen en onderlinge communicatie . Samengevat gaat het dus over de sociale relaties op het werk, het doeltreffend en plezierig samenwerken met collega's, leidinggevenden en (interne) klanten of andere partijen. Het doel van trainingen op het gebied van interpersoonlijke effectiviteit is opbouwende en verbindende communicatieve vaardigheden te ontwikkelen om goed te kunnen samenwerken. 

Krachtig Communiceren
Verbindende Dialoog
Doeltreffend overleggen
Jongleren met taken en tijd

Persoonlijke effectiviteit gaat over doelgerichtheid, focusmanagement. Ook timemanagement, plannen en organiseren en efficiënt werken valt hier ook onder. Het gaat dus over resultaten neerzetten en doelen bereiken op een zodanige manier dat de beschikbare tijd optimaal besteed wordt. 

N-Mrii's Online Academy

Binnenkort zal deze training als blended online training beschikbaar zijn op N-Mrii's Online Academy!

N-Mrii's Online Academy

Leiderschap
Coaching van persoonlijke effectiviteit
Veerkracht
 
Opbellen
E-mail