Reaching the next level in life and business!
.

Het Work Flow Model

Burn-out is what happens

when you try to avoid

being human for too long.

Michael Gungor

Burn-out versus bevlogenheid

Werknemers bewegen continu op de lijn van twee uitersten; burn-out en bevlogenheid.

Het ene uiterste, burn-out, wordt onder andere gekenmerkt door vermoeidheid, uitputting, ontevredenheid, onverschilligheid en demotivatie. Als werkstress maar lang genoeg duurt, kan dat leiden tot diverse lichamelijke, geestelijke, emotionele en gedragsmatige klachten met een burn-out als gevolg.

Het andere uiterste wordt gevormd door bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zijn vitaal, toegewijd, betrokken en ervaren zingeving. Ze zijn bezig met hun passie en hun talenten. Dat zorgt voor flow en plezier op hun werk.

Do not only focus on 'Fixing what's wrong...'

It's better to focus on 'Building what's strong!'

Traditionele psychologie versus positieve psychologie

De lijn wordt door midden gedeeld bij het nulpunt en heeft het een negatieve zijde (-/- 5) en een positieve zijde (+/+ 5). Het midden stelt het probleemloos functioneren van een medewerker voor.

De traditionele psychologie is met name gericht op het begeleiden van mensen naar het nulpunt, waarbij gefocust wordt op de oplossing van het probleem, op wat er mis is, op de afwezigheid van ziekte. Het gaat om het repareren van problemen.

De positieve psychologie gaat uit van de mens als compleet geheel en richt zich het versterken van kwaliteiten, vaardigheden en positieve eigenschappen. Hierbij richt het zich niet alleen op wat 'mis' is, maar ook op wat goed is. Het doel is dat medewerkers meer draagkracht ontwikkelen, flexibeler omgaan met tegenslagen én hun algehele werkgeluk vergroten, gebaseerd op persoonlijke waarden, talenten, passie en zingeving.  

Een complete aanpak

Waar start jij?

De basis van het model begint bij werken aan (inter)persoonlijke effectiviteit. Het maakt niet uit waar je staat op de lijn. Een goede basis aan efficiency- en effectiviteitsvaardigheden is belangrijk. Ook opbouwende en verbindende communicatieve eigenschappen om optimaal samen te werken. 

Ervaar je hectiek of werkstress in je functie? Dan sta je mogelijk aan de linkerzijde van de lijn. Werk dan aan veerkracht en stressbestendigheid. Veerkracht gaat over omgaan met tegenslagen en stress. Groeien en ontwikkelen dankzij en ondanks teleurstelling en tegenwind.

Sta je rechts van het continuüm? Ga dan aan de slag met werken aan meesterschap en talentontwikkeling. Bouwen op en aan je sterke eigenschappen en talenten en het vergroten van je passie. Met als doel waardevol werken en leven.

Doe de Work / Flow Scan!

Wil jij weten waar je staat op de lijn burn-out - bevlogenheid?

Doe dan de Work / Flow Scan!

Of de Training 'Flow op het werk'.

 
Opbellen
E-mail